Nedjelja, 23. siječnja:                           8 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           9,30 - Sveta Misa u Zvirovićima                           11 - Sveta Misa za narod (župna crkva)                           Aktualni župni list

Monografija

MONOGRAFIJA

Župa Studenci u Hercegovini

Ante Pavlović (prir.), Župa Studenci u Hercegovini, Mostar 2011., str. 661.

Naslovnica Monografije

   U izdanju Crkve na Kamenu iz Mostara u mjesecu lipnju 2011. izašla je iz tiska monografija Župa Studenci u Hercegovini u povodu stote obljetnice osnutka i djelovanja župe. Knjiga sabire radove sa znanstvenog skupa s naslovom Župa Studenci u prošlosti i sadašnjosti koji se 2008. održao u Pastoralnom centru u Studencima u povodu spomenute obljetnice. Radovi su kroz tri godine dorađivani i objavljeni u spomenutoj monografiji. Župa Studenci se tako pridružila većem broju župa mostarsko-duvanjske biskupije o kojima je izdana monografija.

   Monografija o župi Studenci sadrži 23 teme podijeljene u dva dijela, a svaki je dio opet podijeljen u tri ili četiri poglavlja koja se tematski povezuju.

   Proslov knjizi napisao je Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski.

   Prvi dio monografije, Povijest, ljudi, događaji, podijeljen je na 4 poglavlja u kojima se nalazi petnaest tema. Tu su istraženi prirodni položaj, flora i fauna, toponimija područja župe. U drugom poglavlju donesen je povijesni pregled od najstarijih vremena do svršetka turske okupacije. Treće, najopsežnije poglavlje, istražuje rodove župe Studenci, demografsku sliku župe od 1908.-2008. i žrtve dva svjetska i Domovinskog rata s područja studenačke župe. četvrto poglavlje donosi prikaz razvoja poljoprivrede i gospodarstva, obrazovanja i školstva na području župe u zadnjih stotinjak godina, kao i tradicijsku nošnju i tradicionalne pučke igre i športska nadmetanja u župi.

   Drugi dio s naslovom Dušobrižništvo obuhvaća tri poglavlja s osam tema. U prvom poglavlju prikazan je nastanak župe Studenci i svećenici koji su u njoj pastoralno djelovali. Potom se govori o njihovom pastoralnom radu i vjerničkom životu puka, kao i o pastoralnom djelovanju sestara Služavki Maloga Isusa u župi. Drugo poglavlje posvećeno je duhovnim zvanjima studenačke župe te osnutku i djelovanju biskupijskoga svetišta Presvetoga Srca Isusova. Obrađene su također crkvene, duhovne i narodne popijevke s narodnim običajima župe. Zadnje poglavlje donosi prikaz gradnje i obnove župne crkve, kuće i drugih objekata u župnom središtu. Na samom kraju opisana je gradnja filijalnih crkava i prikazao je sadašnje stanje groblja, kapelica i zavjetnih kipova u župi.

   Monografija je lijepo uređena, većega formata sa zanimljivim fotografijama starijega ili novijega datuma te gledana u cjelini donosi bogate informacije o župi Studenci i njezinoj povijesti. Predstavljena je u Studencima u sklopu devetnice Srcu Isusovu, 29. lipnja 2011. Nakon večernje svete Mise. Kao predstavljači nastupili dr. fra Robert Jolić, dr. don Ivica Puljić i dr. Marijan Sivrić. Završnu riječ imao je priređivač dr. don Ante Pavlović. Predstavljanje je popraćeno lijepim pjesmama koje su otpjevali župni zborovi „Vrelo života“, „Plamen ljubavi“ i „Plavi anđeli“.

Predstavljanje Monografije, 29.6.2011.

   Sa zahvalnošću priređivaču preporučujemo ovu monografiju svim župljanima kao i svima onima koji su povezani sa Studencima, kao i onima koje zanima povijest naših krajeva, župa, mjesta i događaja u Hercegovini. Ona zaista jest povijest vašega kraja u pravom smislu te riječi. Ona je hod po tragovima povijesti što ostadoše neuništivi i uklesani u tvrdoj hercegovačkoj stijeni. Ona obvezuje da dostojanstveno i odgovorno čuvamo svoju vjeru i svoju baštinu.

   Kako bismo imali bolji uvid i cjelokupnu tematiku i raspored građe ove monografije, donosimo njezin sadržaj:

 

Proslov, Bilo je vrijeme

Uvod

 

Prvi dio: povijest, ljudi, događaji

Prvo poglavlje: Prirodni položaj, flora i fauna, toponimija

Pero Marijanović - Maja Prskalo, Prirodna obilježja

užega i širega područja župe Studenci

Marinko Dalmatin, Flora i fauna na području studenačke župe

Radoslav Dodig, Toponomastika Studenaca

Domagoj Vidović, Toponimija sela Zvirovići

Drugo poglavlje: Povijesni pregled od najstarijih vremena

do svršetka turske okupacije

Ante Škegro, Od gomila, gradina i tumula do osmanlijske okupacije

Ivanka Miličević-Capek, Stećci na području župe Studenci

Ante Paponja, Župa Studenci od razdoblja turske vladavine do početka 17. stoljeća

Treće poglavlje: Rodovi, demografski razvoj, ratna stradanja

Vlado Pavičić, Rodovi Studenaca i Stubice

Marin Kapular, Rodovi u Zvirovićima od 17. do 21. stoljeća

Milenko Krešić, Demografska slika župe Studenci (1908.-2008.)

Jozo Čirko, Dva svjetska rata i Domovinski rat -

ratne i poratne žrtve s područja studenačke župe

Četvrto poglavlje: Gospodarstvo, obrazovanje, društveni život

Ivan Pavlović, Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

na području župe Studenci (1908.-2008.)

Marin Kapular - Ante Pavlović, Obrazovanje i školstvo na području župe

Zvonko Martić, Tradicijska nošnja u Studencima prve polovice 20. stoljeća i danas

Mile Kraljević, Tradicionalne pučke igre i športska nadmetanja u župi

 

 

Drugi dio: dušobrižništvo

Prvo poglavlje: dušobrižnici, pastoralni rad

Tomo Vukšić, Nastanak župe Studenci

i svećenici koji su u župi pastoralno djelovali (1908.-2011.)

Ante Pavlović, Pastoralni rad i vjernički život kršćanskoga puka u župi (1908.-2010.)

Kristina Adžamić, Pastoralni rad sestara Služavki Maloga Isusa u župi

Drugo poglavlje: duhovna zvanja, svetište, duhovne pjesme

Ratko Perić, Duhovna zvanja u Studencima

Damjan Raguž - Ivo Šutalo, Biskupijsko svetište Srca Isusova u Studencima

Niko Luburić, Crkvene, duhovne i narodne popijevke

s narodnim običajima u župi Studenci

Treće poglavlje: gradnja župnih objekata, sakralni objekti u župi

Ante Luburić, Gradnja i obnova župne crkve,

kuće i drugih objekata u župnom središtu

Marko-Antonio Brkić, Mjesta molitve, zavjeta i pobožnosti u župi

 

Bibliografija

Popis imena

 

Don Jozo Čirko

župnik Šipovače-Vojnića

 

7

9

 

 

15

 

16

28

39

47

 

59

60

71

78

107

108

191

238

 

247

265

 

266

287

310

324

 

 

 

335

 

336

393

498

505

506

526

 

544

567

 

568

595

 

615

639

 

 

© 2012 - 2022 Svetište Studenci. Dozvoljeno je preuzimati izvorne tekstove. Web development Ante Kozina

Please publish modules in offcanvas position.